AVÍS LEGAL

1.- Aquesta pàgina web és titularitat de la Laia Castellà Cortina, fundadora i directora de Fardatxeta Joies (d’ara endavant, EMPRESA)
CIF: 46064459J
Domicili social: C / Sancocho, 94 – 35561 – Mozaga – Lanzarote – Espanya
Contacte: Laia Castellà Cortina, directora.
Adreça de correu electrònic: fardatxetajoies@gmail.com.
2.- La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquest web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.
3.- Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de EMPRESA o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.
L’Usuari, s’haurà d’abstenir de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per EMPRESA o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquest web.
4.- L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web des de les seves pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents: a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera; b) no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència de el servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi d’EMPRESA o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre EMPRESA o sobre la qualitat dels seus productes i serveis; d) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu d’EMPRESA dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per EMPRESA; e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que EMPRESA dóna suport o dóna suport, les idees, manifestacions o actuacions de l’remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per EMPRESA, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.
5.- EMPRESA no és responsable de controlar que en aquest web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, EMPRESA no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present web. Igualment, EMPRESA no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta web.
6.- Aquesta web pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, EMPRESA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà indicar-ho a EMPRESA, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. EMPRESA no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells, llevat que sigui directament responsable de la prestació d’aquests serveis.
7.- L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació. L’Usuari respondrà davant de EMPRESA i davant de tercers de qualsevol dany o perjudicis que es puguin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.
8.- El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte relatiu a la interpretació o aplicació d’aquest Avís Legal, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de el domicili d’EMPRESA. “